Danmarks naturperler skal fredes

Ny handlingsplan for fredninger åbner for at frede vigtig dansk natur, også de statslige naturområder.
Sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Kommunernes Landforening lancerer miljøminister Ida Auken i dag en ny handlingsplan for fredning. Den lægger op til, at man skal have mere fokus på at frede vigtige naturperler, men også mindre arealer, der kan forbinde de enkelte naturområder.

Danmarks naturperler skal fredesVi er alle sammen forbundet med naturen. Mange kan sikkert huske, den sødlige duft af lyng og hav ved Vesterhavet, eller hvordan kinderne blussede op, når man kom forblæst hjem fra en kold efterårsdag på heden. De oplevelser vil jeg være med til at sørge for, at vores børn også får. Hvis fremtidige generationer skal kunne nyde naturen, skal vi alle sammen være med til at passe på den allerede nu. Med den nye handlingsplan udstikker vi kursen for fremtidige fredninger, siger miljøminister Ida Auken.

De nye fredninger skal både sikre dyr og planter forbedrede levevilkår, og flere mulige naturoplevelser til danskerne. Handlingsplanen lægger desuden op til flere fredninger på de statslige naturområder. Det kunne som eksempel være et område som  Høve Skov, Jægersborg Dyrehave og kandestederne . Dermed kan sådanne nationale natur-ikoner opnå en endnu større grad af beskyttelse end i dag.

Det er kun Danmarks Naturfredningsforening, kommunerne og Miljøministeriet, der kan rejse fredningssager.

– Den danske natur mangler flere store, sammenhængende naturområder. Det kan vi blandt andet skabe ved at frede værdifulde, mindre områder, som vil forbinde de store naturarealer. Det er et af de store mål i den nye fredningsplan, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

I Kommunernes Landsforening ser man frem til at få planens nye muligheder i spil.

– Jo mere vi kan arbejde sammen om de samme mål, jo bedre natur kan vi skabe. Det giver også langt større synergi ift. andre velfærdsområder som naturbørnehaver, friluftsliv, sundhedsforebyggelse eller undervisning i naturen. De nye mål flugter også godt med den omfattende natur- og vandløbsindsats, som kommunerne har gang i, siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *